marketing van stad en streek

ACTIVITEITEN
Het Hollands Hooggebergte is inzetbaar op de volgende terreinen:
• regionale positioneringsvraagstukken
• merkbouw
• USP-analyse
• toeristische focusgroepsessies
• strategisch advies
• communicatie en PR
• klanttevredenheidsonderzoek
• project- en interimmanagment
• training en coaching.