marketing van stad en streek

KANSEN VOOR DE REGIO
Alleen al het belang van vooral binnenlands toerisme en recreatie is enorm. De druk op de toeristische markt wordt echter steeds groter. Door binnenlandse concurrentie en goedkope buiten- landse bestemmingen. Dit alles leidt tot interessante vraagstukken op het gebied van doelgroepkeuze, positionering en regionale samenwerking.

Daarnaast zijn allerlei maatschappelijke trends belangrijk voor de regio. Van babyboomers tot ecologie en van slowfood tot beleveniseconomie. Bovendien wordt internet steeds bepalender bij het nemen van een beslissing over aanschaf van een artikel, of de bestemming voor vakantie en vrijetijd.

Juist deze trends en ontwikkelingen bieden kansen voor stad en streek. De kunst is de kernwaarden door te ontwikkelen op basis van de maatschappelijke trends. Dan ontstaat als vanzelf het verhaal dat klanten en bezoekers zullen herkennen als authentiek en oprecht.